januari

Leren van corona

Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het CvB, gaf op 8 januari een toespraak voor VNO-NCW Midden Brabant en het Bedrijven Overleg Regio Tilburg BORT. Hij wees op de gevolgen van corona die ons allen raken, maar waaruit – net als in het verleden – toch belangrijke lessen getrokken kunnen worden waaruit hoopvolle vernieuwing tot stand komt.

Lees meer

Tilburg University AI Special Interest Group wordt opgericht

Binnen Tilburg University is een grote verscheidenheid aan wetenschappers uit alle faculteiten betrokken bij AI. Om in kaart te brengen en inzichtelijk te maken wat zij doen en waar zij goed in zijn, is TAISIG opgericht. Dit nieuwe initiatief brengt alle AI-activiteiten van Tilburg University samen.

Lees meer

februari

Toewijzing Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 aan Tilburg University

Het verkrijgen van een ECHE is een voorwaarde voor deelname aan het Erasmus+ programma, gericht op mobiliteit van studenten en medewerkers en op internationale samenwerking op het gebied van innovatie en best practices.

Lees meer

Expertteam geleid door Jan Fransoo adviseert over logistiek van vaccinatieproces

Dit advies werd gegeven aan het RIVM, de betrokken ministeries, huisartsenorganisaties en de GGD GHOR Nederland en GGD West-Brabant. Het doel was om de logistiek van de coronavaccinaties te optimaliseren.

Lees meer

Tilburg University gaat samenwerken met het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire zaken van de Verenigde Naties

Het gaat om een samenwerking op het gebied van informatiemanagement. De overeenkomst tussen TiSEM en de VN-organisatie, die onder meer verantwoordelijk is voor de coördinatie van noodhulp na rampen, is woensdag 17 februari digitaal ondertekend.

Lees meer

maart

Tilburgse wetenschappers duiden verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug, wat betekent de uitslag voor ons land? Tilburg University biedt een verkiezingspagina aan waarin onderzoekers en studenten verschillende thema's duiden die op het spel staan in de formatie.

Lees meer

Universiteiten van Nederland komen met alternatief Studentenkabinet

Geen regeerakkoord voor vier jaar, maar een plan voor de lange termijn, gebaseerd op de wetenschap. De universiteiten van Nederland presenteren een alternatief regeerakkoord. Veertien studenten vormen het eerste Nederlandse Studentenkabinet en vertegenwoordigen elk een eigen ministerspost met een passend plan voor de toekomst van Nederland.

Lees meer

april

Landelijke actiedag: goed en duurzaam wetenschappelijk onderwijs kost geld

Nederlandse universiteiten leiden mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd. Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Op 6 april werd dit aan de orde gesteld tijdens deze landelijke actiedag.

Lees meer

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan StudentinzetopSchool

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag 13 april een digitaal werkbezoek aan het landelijk platform StudentinzetopSchool, waar ook Tilburg University deel van uitmaakt. Het platform zet studenten uit het hoger onderwijs in om eindexamenleerlingen en hun docenten een handje te helpen in coronatijd.

Lees meer

Uitgave The New Common wereldwijd al ruim 10.000 keer gedownload

Sinds begin april van dit jaar is het boek The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society ook verkrijgbaar bij Springer, de internationale uitgever van wetenschappelijke publicaties. Na twee weken was het boek wereldwijd al ruim 10.000 keer gedownload.

Lees meer

mei

Wietske van Zwol nieuwe directeur van TSB

Per 1 mei 2021 is zij de opvolger van Hans-Georg van Liempd, die inmiddels de functie van secretaris van de universiteit bekleedt. Wietske is sinds 2001 verbonden aan Tilburg University als beleidsadviseur, controller en teamleider, en vervulde al enige tijd de functie van faculteitsdirecteur ad interim.

Lees meer

Student van Tilburg University spreekt bij afsluiting van grote VN conferentie

Olaf Steenbergen, student Information Management, sprak tijdens de Humanitarian Networks and Partnerships Weeks 2021 de humanitaire gemeenschap toe. Bij deze conferentie, georganiseerd door de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), komt de internationale gemeenschap samen om allerlei onderwerpen te bespreken die te maken hebben met internationale hulpverlening en disaster response.

Lees meer

TiSEM en Asset sluiten recruitmentovereenkomst met Unilever

Op 11 mei is de recruitmentovereenkomst getekend die – met terugwerkende kracht – ingaat op 1 september 2020. Dankzij deze overeenkomst ontstaat er een duurzame en efficiënte samenwerking tussen Unilever en alle partijen binnen TiSEM en Asset die zich met arbeidsmarktoriëntatie bezighouden.

Lees meer

Zero Hunger Lab werkt aan Zero Food Waste

De Europese Commissie heeft in het kader van het Horizon 2020 programma Farm to Fork € 12 miljoen toegekend aan het onderzoeksprogramma ZeroW: Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain. Een consortium van 43 partijen, waaronder Tilburg University, gaat onderzoeken hoe voedselverspilling in de voedselketen drastisch teruggebracht kan worden.

Lees meer

juni

Volgende stap in programma Erkennen & Waarderen: uitkomsten dialoogsessies vormen input voor beleidsontwikkeling

Tilburg University draagt actief bij aan de landelijke beweging om te komen tot een systeem- en cultuurverandering die leidt tot een meer gelijkwaardige waardering van deze diversiteit aan talenten. De Commissie Erkennen & Waarderen van Tilburg University is de dialoog aangegaan met de academische gemeenschap. De sessies hebben veel suggesties voor concrete oplossingen opgeleverd.

Lees meer

Gefeliciteerd EDUiLAB Innovation Room

Dit initiatief binnen Tilburg University is uitgeroepen tot winnaar van de EUNIS AV Award in de categorie Best AV Enabled Multifunction Educational Space. In januari 2021 is de EDUiLAB Innovation Room opgeleverd op de campus van Tilburg University. De EDUiLAB Innovation Room is de plek waar onderwijs en innovatie samenkomen bij Tilburg University.

Lees meer

Tilburgse studenten brengen onderzoeksvaardigheden in de praktijk voor Pride Amsterdam

Zijn wie je bent en houden van wie je wilt: voor Pride Amsterdam staan diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Derdejaars studenten testten in het kader van het vak Diversity and Inclusion at Work hun kennis op het gebied van dataverzameling en interviews door zo’n 45 deelnemers aan de Canal Parade te vragen naar hun perceptie ten aanzien van Pride Amsterdam.

Lees meer

Welkom (terug) op de campus!

We mogen weer naar de campus! Studeren, sporten, ontmoeten, werken en meer. Studenten en docenten vertellen hoe het is om weer terug te zijn op de campus. We zijn blij om iedereen weer te zien!

Lees meer

juli

Universiteitsraad staat stil bij 50-jarig jubileum

Tijdens de laatste Universiteitsraadsvergadering van dit academisch jaar, op 8 juli 2021, stond de raad stil bij vijftig jaar medezeggenschap. Op vrijdag 25 juni 1971 werd de eerste voorganger van de Universiteitsraad (toen nog Hogeschoolraad) geïnstalleerd. Voordat medewerkers en studenten mochten meedenken en -beslissen over de koers van de universiteit, lag alle macht bij het curatorium en de senaat.

Lees meer

Henk Witte per 1 augustus vervangend decaan TST

TST is verheugd te kunnen meedelen dat het CvB van Tilburg University een nieuwe vervangend decaan heeft gevonden voor de periode 1 augustus 2021 – 1 september 2022. Henk Witte heeft deze opdracht aanvaard.

Lees meer

augustus

Verklaring na uitspraak in rechtszaak tegen oud decaan TSHD

Op 15 april 2016 heeft Tilburg University aangifte gedaan tegen oud decaan van TSHD vanwege vermoedens van ernstige financiële fraude. De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 augustus 2021 uitspraak gedaan en de oud decaan veroordeeld voor onder meer valsheid in geschrifte en 180 uur taakstraf.

Lees meer

Nieuw onderwijsgebouw aan Meerkoldreef

Bij de start van het nieuwe collegejaar in september werd het nieuwe onderwijsgebouw aan de Meerkoldreef (MD) in gebruik genomen. De aankoop van dit gebouw, voorheen van Fontys, biedt Tilburg University tijdelijk extra capaciteit voor onderwijs en zelfstudieplekken tot de realisatie van nieuwbouw op de campus aan de Warandelaan.

Lees meer

Gefeliciteerd winnaars Docent van het Jaar, Impact Award en Dean’s Den Pitch

Tijdens de viering van de Opening van het Academisch Jaar 2021 op 30 augustus in de aula, zijn verschillende prijzen uitgereikt. De Impact Award voor onderzoek met maatschappelijke betekenis, ging naar het team van Max Louwerse (TSHD) voor het project SpaceBuzz. De winnares van de prijs Docent van het Jaar is Tila Pronk van Sociale Psychologie (TSB). En student Alp Kirec, ook van deze faculteit, ontving de prijs voor de beste pitch in de Dean’s Den voor het Strategisch Plan.

Lees meer

september

Verklaring na bericht toegang colleges

In diverse media is een bericht verschenen van één van de docenten van TLS over toegang tot colleges in verband met de coronamaatregelen. Dit betreft een intern bericht aan studenten, op persoonlijke titel verstuurd en voortgekomen uit oprechte zorg voor de gezondheid van kwetsbare studenten. Tilburg University wil benadrukken dat zij het landelijk beleid van de overheid volgt ten aanzien van toegang tot ons onderwijs en is in gesprek met de betreffende docent.

Lees meer

Verklaring huisvesting internationale studenten

De universiteit heeft geen eigen studentenhuisvesting, maar voelt zich natuurlijk wel mede verantwoordelijk voor de huisvesting van haar studenten. We begrijpen alle zorgen en vragen die spelen rond de huisvesting van vooral de internationale studenten. Daarom proberen we de studenten ook zo goed mogelijk te informeren en zoeken we mee naar (tijdelijke) oplossingen. We spannen ons in om samen met huisvestingspartners studenten maximaal te ondersteunen bij het vinden van huisvesting.

Lees meer

Wopke Hoeksta verwijst naar Tilburgse theologie bij presentatie Miljoenennota

Tijdens de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag sprak demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra over het belang van mens- en maatschappijwetenschappen. Hij verwees naar mensen die niet handelen volgens economisch of eigenbelang. Hoekstra citeerde theoloog Paul van Geest (TST) over de mens als homo coöperans in plaats van homo economicus.

Lees meer

SDG Action Day: Tilburg University draagt bij aan Sustainable Development Goals

Op 24 en 25 september vonden voor de zesde keer de SDG Action Day plaats. Naast het hijsen van de SDG Action Day vlag, gaven we op deze dagen aandacht aan verschillende onderzoeken die bijdragen aan de SDGs. Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Lees meer

oktober

Universiteiten nemen landelijke maatregelen tegen bedreiging wetenschappers

Wetenschappers krijgen naar aanleiding van media en andere publieke optredens steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) neemt een aantal landelijke maatregelen die voor elke universiteit en medewerker een steun moet zijn.

Lees meer

Open Access Week

Tijdens de Open Acces Week (25-31 oktober) heeft NWO bekendgemaakt dat drie onderzoeksprojecten van Tilburg University een financiële impuls van maximaal € 50.000 van NWO krijgen. Tilburg University ondersteunt het openbaar maken van wetenschappelijke publicaties en leermateriaal, onder meer door de oprichting van de Open Science Community Tilburg.

Lees meer

november

Veel stress en eenzaamheid onder studenten: inzicht, tips en initiatieven

Uit de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik van het RIVM blijkt dat het merendeel van de studenten psychische klachten zoals angst en somberheid ervaart. Helaas een herkenbaar beeld voor Tilburg University, zegt vice rector magnificus Jantine Schuit. De universiteit ontwikkelt verschillende initiatieven om de situatie te verbeteren.

Lees meer

Reacties op klimaattop COP26: Te weinig, te laat, slechts kleine stapjes vooruit

Zijn we iets opgeschoten met de klimaattop COP26? Tilburgse wetenschappers zijn het erover eens dat de resultaten niet passen bij de urgentie van de problemen die steeds groter worden. Na bestudering van de kleine lettertjes zien ze kleine lichtpuntjes: er zijn procedures afgesproken om landen beter bij de les te houden. Maar de Nederlandse overheid en de EU moeten aan de bak, en wel zo snel mogelijk. Het klimaatprobleem kan alleen collectief worden opgelost.

Lees meer

Documentaire over Jan Blommaert: masterclass voor de kritische intellectueel

Jan Blommaert (TSHD) was een begenadigd spreker en gerenommeerd en inspirerend wetenschapper die zich luid en duidelijk in het maatschappelijk debat kenbaar maakte. Op 16 november ging de documentaire Woord X Macht X Strijd in première.

Lees meer

Gezamenlijke verklaring wetenschappelijke integriteit

R. Gowricharn heeft een in 2018 afgeronde promotie begeleid. In 2019 heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit een advies uitgebracht aan het College van Bestuur van Tilburg University over de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift en de totstandkoming ervan. R. Gowricharn aanvaardt de kritische opmerking van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit over zijn verantwoordelijkheid als promotor om de promovendus ertoe te bewegen kwalificaties beter in te kaderen. Partijen hebben hierover een gesprek gehad. Tilburg University stelt vast dat volgens de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 geen sprake is van een schending van de wetenschappelijke integriteit door R. Gowricharn.

Lees meer

december

Tilburg University grootste stijger in duurzaamheidsranking

Tilburg University is het afgelopen jaar de grootste stijger in de GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI). Tilburg University heeft de award voor Most Sustainably Improved University gekregen. In slechts een jaar is de universiteit gestegen van plek 221 naar plek 80.

Lees meer

Tilburg University start multidisciplinair expertisecentrum over draagvlak voor Europees beleid

Tilburg University richt een Jean Monnet Centre of Excellence for European Values (CoEV) op om meer inzicht te krijgen in het draagvlak voor beleid vanuit de Europese Unie. Dat is belangrijk, want voor veel Europeanen is onduidelijk wat Europa precies voor ze doet. De kick-off van het expertisecentrum vindt plaats van 9 tot en met 11 mei 2022 tijdens de European Values Conference in Brussel en Tilburg.

Lees meer

Verklaring geschorste promotie

Op de website van Univers is een opinie gepubliceerd over een recente verdediging van een proefschrift waarbij het doctoraat niet werd toegekend. Het niet toekennen van het doctoraat na een openbare verdediging is zeer ongebruikelijk. Wij betreuren deze zeer onverwachte en teleurstellende uitkomst voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor de betreffende promovendus. In nauw overleg met de graduate school, promotoren en promovendus wordt de promovendus begeleid bij de voorbereiding van de herkansing.

Lees meer